Over More2Safety

Onze visie op veiligheid

Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren waarin openheid en vertrouwen centraal staan in de professionele relatie tussen de beveiligers, medewerkers en bezoekers. Om openheid en vertrouwen te waarborgen is het belangrijk om te zorgen voor een veilige omgeving.

More2Safety draagt zorg voor bedrijven en instellingen op het gebied van veiligheid, met de focus op beveiliging. Tevredenheid is onze plicht, uw succes ons doel. Om dit te kunnen realiseren is het essentieel dat wij onze diensten afstemmen op uw wensen. Iedere organisatie is uniek en kent haar eigen veiligheidsrisico’s. Deze risico’s zie je niet terug op de website of in het jaarverslag. Daarom gaan wij graag met u in gesprek om deze risico’s aan het licht te brengen en een klantgerichte oplossing te bieden.

De beveiliger van More2Safety

Onze beveiligers staan voor integriteit, samenwerking en prestaties. Zij zijn bevoegd, denken met u mee, zijn respectvol naar u en uw gasten en beschikken over de benodigde kennis en expertise.

De servicemedewerker van More2Service

Een servicemedewerker is niet bevoegd om beveiligingstaken op zich te nemen, maar kan wel als ondersteunend personeel ingezet worden. Zij kunnen tickets controleren, jassen aannemen, hapjes uitdelen, de boekingen beheren en ga zo door.

Beveiliging op maat

More2Safety biedt beveiliging op maat door de juiste inzet van mens, kennis en techniek. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat een gevoel van veiligheid niet ten koste gaat van het gevoel van gastvrijheid. Wij zullen er dus alles aan doen om dit in overleg goed vast te leggen. Om kwaliteit te waarborgen en een lange samenwerking te bevorderen, zult u altijd één aanspreekpunt hebben binnen More2Safety, wat uw veiligheidsvraag ook is. Onze kernwaarden vormen de basis waarop onze dienstverlening is gebaseerd en waarop wij onze mensen selecteren, trainen en beoordelen.

Onze kernwaarden

Klantgericht

Bij More2Safety staat de klant centraal. De relatie met de klant is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, wat wij proberen te bewerkstelligen door het onderhouden van een hechte- en open relatie. Door het aangaan van een partnerschap ontstaat er gemeenschappelijk voordeel voor beide partijen.

Ontwikkeling

Wij doen er alles aan om de juiste mensen aan boord te krijgen en deze tevreden te houden. Dit doen wij door te investeren in de competenties van de medewerkers en door het opbouwen van een eerlijke en hechte relatie. Door te zorgen voor optimale randvoorwaarden streven we naar tevreden medewerkers; zij zijn het meest loyaal naar de klant en organisatie.

Samenwerking

Samen kiezen we voor de beste oplossing en het beste resultaat. We denken met elkaar mee, staan open voor elkaars mening en maken afspraken over verantwoordelijkheden. Het gezamenlijke doel is het winnen als team. Samen delen we in het succes.

Kennis en expertise

Met onze kennis en expertise bieden wij onze klanten de best mogelijke oplossingen. Deze kennis en expertise ziet u terug in onze innovatieve- en toonaangevende benadering bij het creëren- en opleveren van de juiste oplossingen voor uw organisatie. Samen met u creëren we een veilige- en vertrouwde omgeving waarin uw medewerkers, leerlingen en/of gasten optimaal kunnen presteren.

Presteren en belonen

More2Safety gaat tot het uiterste om haar prestaties blijvend te verbeteren om zodoende de continuïteit op lange termijn te waarborgen. Ieders inzet verdient waardering. Daarom is het belangrijk dat prestaties worden beloond en gevierd. More2Safety voert samen met- en bij haar opdrachtgevers periodiek onderzoek bij betrokkenen over de beleving van de dienstverlening en het gevoel van veiligheid.

Integriteit

Integriteit is de kern van onze dienstverlening. Klanten vertrouwen hun veiligheid toe aan ons en dit vertrouwen mogen wij nooit beschamen. Maar integriteit is meer dan dat. Het is ook het respect hebben voor anderen; voor andermans mening, gedrag, gevoelens en eigendommen. Wij staan voor een open cultuur, wat betekent dat we elkaar kunnen aanspreken, kritiek
durven geven én durven te ontvangen.

Meer informatie of een offerte ontvangen?

Wij nemen doorgaans binnen 24 uur contact met je op.