Preventieteams

Preventieteam van More2Safety: veiligheid in de openbare ruimte

Steeds meer gemeenten hebben last van hangjongeren, toenemende woninginbraken en criminaliteit. Zowel in woonwijken, bedrijventerreinen en openbare ruimten wordt onrust veroorzaakt, eigendommen uit tuinen en woningen gestolen en schade aangericht.

Met het preventieteam van More2Safety zorgt u voor meer toezicht, controle en daarmee veiligheid in uw buurt. Ons preventieteam bestaat uit goed getrainde- en opgeleide beveiligers die samenwerken als één geheel. Samen kammen zij het gebied uit en rapporteren zij onregelmatigheden en calamiteiten. 

Wij hebben in diverse gemeenten preventieteams werkzaam in de donkere maanden. Naast het zorgen voor een veilig gevoel heeft More2Safety ook een adviserende rol. Onze beveiligers zijn getraind op het coachend optreden bij lastige doelgroepen en staan in direct contact met handhaving en externe hulpdiensten.

Ons preventieteam is mobiel en breed inzetbaar. Naast de rapportage functie heeft het preventieteam een preventieve werking. Om waardevolle spullen te bewaken en om criminaliteit minder aantrekkelijk te maken, worden onze preventieteams ook ingezet op bouwplaatsen of industrieterreinen.

Beveiliging is altijd maatwerk en dat is voor een preventieteam niet anders. Wat is uw doel? Bent u op zoek naar een preventieteam voor de preventieve werking, voor het controleren- en rapporteren in een specifiek gebied of wilt u dat wij bewoners bewustmaken van de veiligheidsrisico’s om hun woning? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend beveiligingsadvies!

Beveiligers | Preventieteam

Onze ervaren beveiligers werken samen als één team en zorgen voor een veiligere woon- of werkomgeving.

  • Mobiele surveillance
  • Staat in contact met veiligheidsdiensten
  • Mogelijk verlengstuk van de buurtapp
  • Treden informerend en coachend op

Beveiligers | Serviceteam

Onze servicemedewerkers kunnen projectmatig ingezet worden voor adviesgesprekken met woning- of bedrijfseigenaren.

  • Kennis van risico’s bij woningen- en bedrijven
  • Rapporteert en adviseert
  • Verhoogde alertheid bij woningeigenaren en bedrijfseigenaren
  • Direct contact met preventieteam & hulpdiensten

Wat doet een preventieteam?

Een preventieteam zorgt ervoor dat er minder overlast of criminaliteit zal plaatsvinden. Hierbij zijn controleren, rapporteren en coachend handelen kernbegrippen. Omdat zij mobiel zijn, kunnen zij grotere gebieden controleren. De beveiligers in het preventieteam zijn geen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en hebben hierdoor minder bevoegdheden. Daarom zullen zij coachend optreden. Dit betekent dat zij met behulp van juiste communicatie, lichaamstaal en overtuigingskracht zullen proberen de overlast te minimaliseren. Wanneer dit niet helpt of als er sprake is van criminaliteit, nemen zij contact op met de desbetreffende veiligheidsdiensten.

Preventieteams maken uw buurtapp daadkrachtig!

Veel wijken en buurten hebben tegenwoordig een zogeheten buurtpreventieapp. Hierin wordt melding gemaakt van overlast of criminaliteit. Maar hoe effectief zijn deze apps? In de meeste gevallen laat de opvolging in zo’n app te wensen over, wat volkomen logisch is. Niemand zit namelijk te wachten om ’s nachts hun bed uit te gaan om op een melding af te gaan. Naast dat dit onwenselijk is, kan dit zeer gevaarlijk zijn. Onze preventieteams kunnen aangesloten worden op de buurtapp. Zij kunnen dan tijdens de afgesproken diensten gepast op een melding reageren en de nodige contacten met politie en hulpdiensten onderhouden. Daarnaast is het preventieteam voor de belanghebbenden bereikbaar op de dienst/projecttelefoon.

Meer informatie of een offerte ontvangen?

Wij nemen doorgaans binnen 24 uur contact met je op.