Beveiliging crisisnoodopvang & asielzoekerscentra (CNO/COA)

De noodzaak voor crisisnoodopvang centra (CNO)

Door de grote toename van asielzoekers en oorlogsvluchtelingen staat de veilige opvang van al deze mensen onder grote druk. Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel is lang niet altijd plek om deze mensen op te vangen. Om die reden is besloten om asielzoekers op te vangen in regionale crisisnoodopvang centra door het land. Heeft u in uw gemeente of bij uw noodopvang locatie (extra) beveiliging nodig? Is het er te druk of kunt u de veiligheid van asielzoekers, omwonenden en/of medewerkers niet met zekerheid waarborgen? Schakel dan de ervaren en professionele beveiligers van More2Safety in. More2Safety draagt zorg voor de veiligheid van alle betrokkenen op verschillende crisisnoodopvang locaties in Nederland. Wij kunnen u hierin adviseren en ondersteunen.

Asielopvang in samenwerking met Het Rode Kruis

More2Safety en Het Rode Kruis hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk doel: de warme- en veilige opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Op verschillende locaties door het land werken wij nauw samen om de veiligheid van werknemers, omwonenden en asielzoekers te waarborgen.

Wat houdt beveiliging van asielzoekerscentra (AZC) in?

Voor de veiligheid van asielzoekers, de omgeving en de medewerkers van asielzoekerscentra is de inzet van beveiliging meer dan gewenst. Een mix van verschillende culturen, gevoelens, ruzies en verveling kunnen in deze centra escalerend werken, met alle gevolgen van dien.

Ervaring laat zien dat professionele en doorlopende beveiliging op locatie noodzakelijk is. Onze ervaren beveiligers zorgen er met repressieve- en preventieve vaardigheden voor, dat het asielzoekerscentrum wordt behoed voor schadelijke invloeden van zowel binnen als buiten de opvanglocatie.

Inperken van alle risico's

Om de opvanglocatie voor allerhande risico’s van binnen en buiten te behoeden, zorgen wij voor permanente en professionele beveiliging op locatie. De beveiligers van More2Safety staan 24 uur per dag paraat om de veiligheid in het centrum te waarborgen. Zij weten precies wat er moet gebeuren als zich onverhoopt een onveilige situatie of calamiteit voordoet.

Onze beveiligers hebben kennis van profiling, brand- en inbraakpreventie, BHV en EHBO en zijn getraind op gastheerschap. Daardoor werken ze eerst en vooral servicegericht. Zij zijn breed inzetbaar en doen wat nodig is voor de beveiliging van het crisisnoodopvang centrum. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op!

Onze werkzaamheden bij de COA / CNO locaties

Onze beveiligers werken op diverse objecten door het hele land. Onze beveiligers zijn altijd representatief, professioneel en flexibel. Een incident of calamiteit kan zich op elk moment voordoen. Daarom is het belangrijk dat onze beveiligers scherp en alert zijn om excessen en/of calamiteiten te voorkomen. Wat doen wij voor u als het gaat om de beveiliging van AZC?

  • Toegangscontrole en receptiediensten: onze beveiligers combineren een vriendelijke ontvangst met een strikt toezicht op de beveiliging en controle op de bezoekersregistratie
  • Brand- en sluitrondes: controle van ramen en deuren, preventief handelen op (brand) gevaarlijke situaties, verlichting uitschakelen en (brand)alarm activeren
  • Alarmopvolging: zelfs het beste alarmsysteem is nutteloos zonder goede opvolging. Onze professionals zijn 24/7 aanwezig op locatie en treden altijd adequaat op
  • Controlerondes om onveilige situaties snel te signaleren
  • Herkennen van- en acteren op afwijkend gedrag en afwijkende situaties
  • De-escalerend optreden
  • Rapportages opstellen: na elke dienst wordt een dienstrapport opgesteld. In geval van een calamiteit of incident, wordt een specifieke rapportage opgesteld

Meer informatie of een offerte ontvangen?

Wij nemen doorgaans binnen 24 uur contact met je op.